Revize a servis hydrantů

Povinnost provádět revize podzemních, nadzemních, nástěnných hydrantů ukláda vyhláška č. 246/2001sb. o požární prevenci. Revize podzemních, nadzemních a nástěnných hydrantů provádíme přímo v prostorách, kde máte hydrantové systémy instalovány.

  • Provedení revizní kontroly 1x za rok
  • Tlaková skouška hadic 1x za 5 let